Site announcements

НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 50 ДУГААР СУРГУУЛИЙН БАГШ, ЭЦЭГ ЭХ, СУРАГЧДЫН SOLS-50 СИСТЕМД 2020-2021 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД НЭВТЭРСЭН ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ

by Болор-эрдэнэ Эрдэнэ-очир -

НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 50 ДУГААР СУРГУУЛИЙН БАГШ, ЭЦЭГ ЭХ, СУРАГЧДЫН SOLS-50 СИСТЕМД 2020-2021 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД НЭВТЭРСЭН ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ

by Болор-эрдэнэ Эрдэнэ-очир -

НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 50 ДУГААР СУРГУУЛИЙН БАГШ, ЭЦЭГ ЭХ, СУРАГЧДЫН SOLS-50 СИСТЕМД 2020-2021 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД НЭВТЭРСЭН ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ

by Болор-эрдэнэ Эрдэнэ-очир -